Regresní terapie

REGRESE bez osobní PŘÍTOMNOSTI klienta

     Regrese bez přítomnosti samotného klienta??? Zdá se vám to jako nesmysl? Je to vůbec možné...? Ano je. Ptáte se jak? Zkuste hádat! Správně, trefa do černého - prostřednictvím média. A co že je to vlastně to médium? Médium terapeutovi zprostředkovává kontakt s auditovaným klientem, takže otázka by správně měla znít kdo je to médium. Odpovím vám jednoduše - třeba zrovna vy osobně! Nevěříte? Z mých vlastních zkušeností, i ze zkušeností kolegů regresních terapeutů plyne, že 80 až 90% lidí je schopno jako médium působit, a to bez jakékoliv speciální přípravy, znalostí nebo školení v oboru. Samozřejmě ne každý má stejné nadání být médiem. Jsou lidé v tomto ohledu velmi citliví a stačí jim pouze ukázat fotografii klienta a nemusí jej vůbec osobně znát (i já takové médium mám k dispozici ) a jsou samozřejmě i lidé, kterým to prostě nejde. Ale zde je to spíše o tom, že tento způsob komunikace nejsou ochotni z jakéhokoliv důvodu akceptovat, prostě tomu nevěří, nebo jim třeba brání jisté církevní zásady a dogmata. Regrese prostřednictvím média má poměrně široké využití. Lze ji aplikovat v případech, kdy klient není z jakéhokoliv důvodu schopen verbálně komunikovat s terapeutem. Jedná se třeba o velmi malé děti, kdy jako médium může posloužit jejich rodič, o lidi s onemocněním, které jim znemožňuje mluvit, nebo může být klientem regresního terapeuta i domácí zvíře, a jako médium pak funguje jeho páníček. Ano i zvířata mají nemoci, fyzické i psychické, kterým dokáže regresní terapie pomoci. A to i tehdy, kdy veškerá standardní veterinární, popř. jiná alternativní léčba selhává.

David Bulva, regresní terapeut

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho  © 2017 Všechna práva vyhrazena