Regresní terapie

REGRESE, KINEZIOLOGIE, EFT dotaz klienta

DOTAZ klienta a ODPOVĚĎ na něj (REGRESE, KINEZIOLOGIE, EFT)
 
dotaz:
Popis metody mě nápadně připomíná kineziologii, o které jste však na Vaší přednášce říkal, že řeší pouze problémy vzniklé ve stávajícím fyzickém životě. Předpokládám, že metoda EFT řeší i problémy vzniklé před tímto fyzickým životem. Je to tak?
 
odpověď:
Co se týče Metody EFT (techniky emoční svobody), je třeba hned na začátku říci, že pracuje na zcela odlišném principu, než oba Vámi zmiňované druhy terapií regresních, tj. Hlubinné abreaktivní psychoterapie a Kineziologie. Metoda EFT vidí příčinu potíží klienta v poruše energetického systému lidského těla. Při terapii pak dochází k opravě tohoto systému. Metoda EFT minulé životy nijak neřeší. Neutralizuje a zpracovává současné negativní emoce, pocity a fyzické nebo psychické bolesti a pracuje přitom s událostmi, které člověk zažil nebo které by zažít mohl. V minulosti (v tomto životě!) pak hledá takové, při nichž došlo k poruše energetického systému. I ty je nutné při terapii zpracovat. V žádném případě si při sezení EFT člověk jakkoli nepřípomíná žádná traumata, o kterých by nevěděl. 

Klasická kineziologie, jak vím z konzultací s terapeuty, kteří ji používají, pracuje s příčinami, nacházejícími se v současném životě člověka. Naopak, regresní terapie (Hlubinná abreaktivní psychoterapie) zpracovává traumata nalezená i hlouběji v čase, často právě v tzv. minulých životech. A zde vidím hlavní rozdíl mezi oběma metodami. Kineziologie je jistě velmi dobrou technikou, která má mnohé výhody, nicméně, pohledem regresního terapeuta spatřuji její "slabinu" právě v tomto faktu. Zjednodušeně řečeno, kineziologie efektivně a dlouhodobě pomůže tam, kde vězí příčina(y) potíží v současném životě klienta, je-li však trauma hlouběji, výsledky pak nebývají vždy tak přesvědčivé a stálé, jak vím od svých klientů, kteří kineziologii již absolvovali. Praxe regresní terapie totiž ukazuje, že příčinných událostí bývá zpravidla vícero a ty nejtěžší mají často kořeny až v "minulých" životech, mnohdy ukončených tragickou smrtí.
 
David Bulva, regresní terapeut a terapeut energetické psychologie & EFT
 

 

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho  © 2017 Všechna práva vyhrazena