Regresní terapie

REGRESNÍ TERAPIE a REINKARNACE

     Jak mnozí možná tušíte, regresní terapie pracuje mimo jiné s faktem, že po smrti NĚCO následuje; že duše člověka žije a vnímá dál, a co víc, že tato duše má možnost přejít po jistém čase, stráveném v jakémsi "meziživotí", který Tibetská kniha mrtvých nazývá Bardo, do jiného nového života a s novým jiným tělem. A to, aniž by ztratila zkušenosti a poznání, které v životě minulém, mnohdy velmi pracně a s vypětím všech sil, získala. Tento proces tedy nazýváme REINKARNACÍ. Už samotný slovní termín "reinkarnace" nám napovídá, ovšem pouze tehdy, umíme-li latinsky, o čem že to vlastně je. Tedy, "RE" znamená opakovaně nebo znovu, "IN" je předložka do ( myšleno něčeho) a KARNA neboli carna znamená maso, chcete-li - fyzické tělo. Takže znovu zpět do masa, jak poetické . A kvantoví fyzici dnešní doby nám dávají za pravdu, i přes vášnivý odpor křesťansko-židovských církevních učení v čele s členy našeho slavného českého spolku skeptiků Sysifos. Divili byste se, kolik těchto sysifovců se hlásí třeba ke katolické církvi, ale to jen tak na okraj... A jak že vlastně regresní terapie s reinkarnací pracuje? Velmi jednoduše. Na rozdíl od jiných druhů alternativních postupů, ukazujících život člověka jako jakousi časovou osu, nedělá regresní terapii problém přenést se právě přes smrt těla a po této ose pokračovat dál a dál do hloubky. Právě tam, v minulých životech, často vznikla traumata, která zásadním způsobem ovlivňují, zejména jsou-li tzv. restimulována nějakou dnešní podobnou nepříjemnou událostí, negativním způsobem náš současný život. Například jste v minulém životě mohli svůj život ukončit tragicky při nějaké autonehodě, nebo se vám třeba splašili koně, saně se utrhly a i s vámi ve velké rychlosti narazily do stromu. A dnes se to projevuje tím, že když už do auta po dlouhém přemlouvání usednete, máte v něm nepříjemný pocit, přestože nejede víc ne 70 km/h a nebo, nedej bože, blíží-li se nějaká překážka, které se lze samozřejmě naprosto v pohodě vyhnout nebo včas zastavit. Vy však prudce zabrzdíte, a to tak, že třeba přelétnete přes řídítka jízdního kola, jedete-li na něm, přestože před vámi je třeba ještě 20 metrů volné silnice, a přitom k takto nepřiměřené reakci nemáte nejmenší důvod. Jenže on existuje ve vaší mysli, ale o tom vy nemáte ani tušení. Avšak jen do té doby, než navštívíte regresního terapeuta, který jej umí nalézt a umožní vám ho zpracovat tak, že v podobné příští situaci se už zachováte naprosto standardně a úrazu způsobeném letem přes řídítka kola se spolehlivě vyhnete.

David Bulva, regresní terapeut

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho  © 2017 Všechna práva vyhrazena