Regresní terapie

REGRESNÍ TERAPIE a ZVÍŘATA

     Pro čtenáře sledujícího pravidelně články mého blogu již není žádnou novinkou, že lze regresní terapii použít bez toho, aby byl klient sezení osobně přítomen. Pravidelný čtenář také ví, že se tohoto postupu používá tehdy, kdy klient nemůže z jakéhokoliv důvodu s terapeutem hovořit, což je však pro úspěšnost celé terapie naprosto nezbytné. Je také obecně známo, že nelze vést dialog se zvířetem, i když současné výzkumy i tuto teorii začínají popírat např. u primátů nebo delfínů. Vždy se však jedná o dialog neverbální, pomocí posunků, znaků či dorozumívacích pohybů. Česky, anglicky nebo třeba rusky se zvířetem ještě dlouho, předpokládám, mluvit nebudeme. Při regresní terapii ale potřebujeme, aby klient s terapeutem vedl dialog slovy, aby mu takto zprostředkovával své pocity a stavy a popisovat mu svůj příběh. Možná tomu mnozí z vás neuvěří, ale komunikovat lze i se zvířaty, od kterých by to nikdo neočekával. Přesněji s dušemi zvířat, s jejich podstatou. Mohou to být koně, krávy, kočky a samozřejmě i psi. Jak taková komunikace s duší zvířete probíhá? Je to podobné jako s člověkem, ale má to svá specifika. Jistě správně předpokládáte, že takováto komunikace probíhá prostřednictvím média. Kdo je médium, popisuji v článku „REGRESE bez osobní PŘÍTOMNOSTI klientka“. A jak se tato komunikace liší od komunikace s člověkem? Přes médium se terapeut dozvídá o pocitech zvířete, o tom, zda zažívá zvíře bolest, zda je šťastné či nešťastné, zda se mu něco líbí či nikoliv apod. Hovoříme-li s člověkem, jsou možnosti podstatně širší. Člověk samostatně reálně myslí, dochází k němu během regrese k uvědomění si souvislostí a skutečností atd. To u zvířete očekávat přímo nemůžeme. Dobré médium je však schopno velmi dobře terapeutovi zprostředkovat příběh, který se v minulém životě zvířete odehrál, a jak na něj zvíře v tom daném vtělení reagovalo. Velmi podobným způsobem jako u člověka také probíhá tzv. abreakce problému. I zde se používá technika hledání podobných událostí a jejich opakovaných procházení, vedoucí k uvolnění.

David Bulva, regresní terapeut

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho  © 2017 Všechna práva vyhrazena