Regresní terapie

ÚRAZY a regresní terapie

     Princip regresní terapie spočívá v tom, že vyhledává v minulosti traumata, která člověk prožil, a ta potom speciální technikou zpracovává. Cílem je, aby nám "včerejší" trauma nezasahovalo negativně do "dnešního" života. To, že technika regresní terapie dokáže klienta vést po časové ose zpět do minulosti i napříč předešlými životy a inkarnacemi, je poměrně známou věcí. Ale to, že si regrese dokáže poradit i s traumaty poměrně čerstvými, jakými jsou například klasické úrazy, příliš v obecném povědomí lidí bohužel zatím není. A je to velká škoda, protože projde-li si člověk technikou auditu např. událost, při které si zlomil nohu nebo ruku, pomůže mu to významným způsobem nejen při poúrazové rehabilitaci, ale kost také rychleji srůstá, výrazně se snižuje bolestivost a člověk celkově období rekonvalescence snáší podstatně lépe po stránce psychické i fyzické. Snižuje se tak i délka rekonvalescence. To, že se při regresi úraz zpracuje, dává také klientovi odpověď na otázku, kde se vlastně stala chyba, že k němu vůbec došlo. Přece jen, rčení "nehoda není náhoda" pak dostává zcela nový rozměr. Pomocí auditu lze zjistit, co úrazu předcházelo (např. nepozornost vyvolaná únavou atd.) a jak k němu došlo. Co je však při zpracovávání úrazů nejdůležitější, je tzv. abreakce, nebo-li odreagování. Umožňuje totiž psychice člověka, aby veškeré své síly nasměrovala do procesu hojení fyzického těla. Došlo-li pak k úrazu např. při pádu z kola, nebo při autonehodě, dochází také často k tomu, že dotyčný již nemá obvyklý strach po úraze tyto dopravní prostředky dál používat. Stejně pozitivní vliv má regresní terapie i při operacích, ať plánovaných nebo těch, které byly vyvolány úrazem samotným. To, že je člověk operován v celkové narkóze, tudíž necítí bolest a samotný průběh zákroku si vědomě nepamatuje, totiž neznamená, že jeho tělo i psychika zásah do těla, byť na nevědomé úrovni, nevnímá. Mnozí lidé pak i několik dlouhých let po operaci cítí bolest tam, kde k ní nejsou jakékoliv fyziologické důvody. Často za to může právě trauma, které tělo při operaci mohlo zažít.

David Bulva, regresní terapeut

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho  © 2017 Všechna práva vyhrazena