Regresní terapie

Jako alternativu REGRESNÍ TERAPIE nabízím terapeutickou metodu EFT (Techniky emoční svobody). Rozdíly mezi oběma metodami naleznete níže v textu

Obě techniky dokáží efektivně řešit prakticky stejné problémy. Metoda EFT je pro klienta výrazně méně náročnější a méně "invazivní" (klient si nemusí opakovaně procházet nepříjemné traumatické události jako při regresi). Je také rychlejší (jedno sezení trvá běžně 1 hodinu, u regrese jsou to 3 až 4 hodiny). Metoda EFT vidí příčinu našich potíží (nemocí, strachů, bolestí atd.) v poruše energetického systému člověka, ke které mohlo dojít při některém prožitém traumatu v minulosti, případně i jinak. Při terapii se pak jemnou manuální technikou (stimulace EFT bodů poklepáváním) pracuje především se současnými vnějšími projevy potíží. Regresní terapie přímo cíleně hledá, nachází a přímo kontaktuje i dávné traumatické události, ve kterých právě spatřuje příčinu současných potíží. Narozdíl od metody EFT je regrese více "poznávací" a klientovi umí zodpovědět otázky typu "proč se mi to děje", neboť dokáže nahlédnout i hluboko do minulosti (tzv. minulé životy). Klient má při regresi tudíž možnost mimo jiné pochopit a "vidět", co v jiném svém vtělení udělal špatně, co se mu nepodařilo zdárně vyřešit a jaké to má nyní následky. Nicméně, odpověď na tuto otázku není tou léčivou "esencí"!!! Ta spočívá v opakovaném procházení traumatu a v tvorbě tzv. korektivní  události. Regrese více problém klienta "zkoumá" z duchovního hlediska. Metoda EFT je pak operativnější a lze ji použít prakticky kdekolivkdykoliv, a to i v akutních případech (úrazy apod.). Metodu EFT lze také úspěšně aplikovat sám na sobě, jakým způsobem, sdělí terapeut v rámci sezení. V každém případě mají obě metody srovnatelné výsledky! A ještě jedno významné plus je třeba metodě EFT přiřadit, a sice, velmi úspěšně pracuje i s lidmi, kteří jsou pod silným a dlouhodobým vlivem psychofarmak. Ta naopak snižují schopnost vybavování si, která je podstatou práce regresní terapie. I regresní terapie má své velké plus, neboť pracuje s fenoménem tzv. přivtělených a bloudících duší. 

 

David Bulva, terapeut energetické psychologie & EFT, regresní terapeut

Více o EFT zde: eft-svitavy.cz

Potřebujete pomoct? Zde se objednejte na EFT terapii!

 

 

 

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho  © 2017 Všechna práva vyhrazena