Důležitost zpětné vazby v terapii

26.09.2016 21:17

Ať už se jedná o EFT nebo regresi, je zpětná vazba (informace o tom, jak se klient cítí po prvním sezení) a dokončení terapeutického procesu pro úspěch terapie zcela zásadní. Budeme-li hovořit o technice regresní terapie, je vyjímečné, aby bylo jedno zadání (problém, s kterým klient přišel) vyřešeno a terapie na dané téma byla hotová (ukončená) během jediného sezení. I Metoda EFT, která je v porovnání s regresní terapií rychlejší, vyžaduje zpětnou vazbu, a to i přesto, že se klientovi již po prvním sezení uleví. Pokud totiž nedojde ke zpracování všech aspektů problému, které se mnohdy v celé své kráse ukáží až po odstranění akutních projevů, může se jeho problém, dříve či později, skutečně vrátit. Pokud úleva trvá, není však úplná nebo dostatečně výrazná, i zde je nutné dát terapeutovi zpětnou vazbu, aby mohl stanovit další postup, v terapii pokračovat a dokončit ji. Když jdeme k lékaři s běžnou angínou nebo chřipkou, tak nám také není divné, že nás pozve za 14 dní na kontrolu. A to i přesto, že se cítíme po jeho medikaci zdrávi nebo nám předepsané léky nepomohly. První terapeutické sezení bývá více poznávací, klient si osvojuje techniku, se kterou se pracuje. U Metody EFT se odstraňují nejsilnější bloky, řeší se s akutní projevy problému. Poté následuje časová prodleva 10 až 14 dní, během které účinek terapie tzv. dojíždí a začínají se obvykle u klienta projevovat změny. Ne vždy musí být razantní a viditelné, klient je někdy nemusí vůbec pozorovat. To, že k nim došlo, si často uvědomí právě až po konzultaci s terapeutem. Při druhém sezení se mimo jiné pracuje s tím, co nového se po prvním ukázalo. Jde se více do hloubky, hledají a zpracovávají se další aspekty tématu. Při následném sezení, je-li nutné (opět je vhodná zpětná vazba terapeutovi), se zpravidla vše již dokončuje. U regrese se při úvodním sezení pracuje na prvním, případně i druhém typu engramických řetězů (běhů), případně se řeší fenomén přivtělených duší. Při následných sezeních se pak zpracovávají další typy engramických řetězů a celá terapie se dokončuje. Teprve až po zpracování všech běhů lze říci, že je regrese na dané téma hotová a lze očekávat adekvátní výsledky!

 

David Bulva, regresní terapeut, terapeut energetické psychologie a EFT

Zpět

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho  © 2017 Všechna práva vyhrazena