Metoda EFT

09.12.2015 11:48

EFT, neboli Emotional Freedom Techniques (techniky emoční svobody), je účinným terapeutickým nástrojem k řešení nejrůznějších psychických i fyzických potíží a problémů, využívající znalostí Tradiční čínské medicíny. Hovoří se o ní také jako o psycho-akupresuře. EFT je založeno na objevu, že "příčinou všech negativních emocí je porucha v našem energetickém systému". Při terapii dochází k "opravě" takovéto poruchy, což má za následek úplné vymizení nebo výrazné zmírnění potíží klienta. Na rozdíl od jiných psychoterapeutických metod se EFT vyznačuje velkou efektivností (uvádí se účinnost až 90%), rychlostí a nízkou mírou náročnosti pro klienta.

Jedna EFT terapie trvá zpravidla 6090 minut. Klient při terapii sedí a terapeut s ním vede cílený rozhovor na dané téma, při kterém terapeut používá prvky neurolingvistického programování. Při tom terapeut aplikuje techniku EFT, která spočívá především v jemném poklepávaní prsty na EFT body (na obličeji, rukou, případně na jiných částech těla), pod kterými se nacházejí hlavní meridiánové dráhy (energetické dráhy v lidském těle). Při poklepávání klient po terapeutovi opakuje slovní fráze, týkající se řešeného problému. Při terapii se nepoužívají jehly, ani jiné nástroje. Nemusíte ležet, ani se svlékat. Nebudou Vám nabízeny žádné léky nebo potravní doplňky. Nebudete dlouze znovuprožívat nepříjemné události. Již po prvním sezení často dochází k výrazné úlevě, při následujícím se terapie na dané téma většinou dokončuje. Důležitá je v terapeutickém procesu vždy zpětná vazba, kterou poskytuje klient terapeutovi, aby mohlo dojít ke zpracování všech aspektů daného problému. Pak zpravidla dochází ke konečnému odeznění problému a potíže se již nevrací.

Video o metodě EFT: https://www.youtube.com/watch?v=zw6woFsyjHU

Metodou EFT lze řešit např. různé strachy a fobie (agorafobie, klaustrofobie, arachnofobie a mnohé další...), fyzické i psychické bolesti, úzkosti, panické poruchy (ataky), sociální fobii, deprese, závislosti, nadváha, kouření, alkoholismus, traumata a PTSD, poúrazové a pooperační bolesti, nízké sebevědomí, vztahové problémy,  chronické nemoci, kožní problémy, migrény, alergie, problémy s dětmi, poruchy učení (dysgrafie, dyslexie apod.), ženské problémy, problémy s otěhotněním, výkonnost, práce, prokrastinace a mnoho dalšího. Lze pracovat s dětmi všeho věku i se zvířaty.  V rámci terapie je možné jako podporu terapeutického procesu použít základní techniku klinické hypnózy.

Srovnám-li krátce obě tyto mnou používané terapeutické metody, tedy Hlubinnou abreaktivní psychoterapii a Metodu EFT, musím hned na začátku říci, že se skvěle doplňují a nemají mezi sebou jakýkoliv rozpor! Naopak, na lidskou psychiku nazírají velmi podobně. Obě také dokáží efektivně řešit prakticky stejné problémy.

Metoda EFT je pro klienta výrazně méně náročnější a méně "invazivní" (klient si nemusí opakovaně znovu dlouze prožívat nepříjemné traumatické události jako při regresi). Je také rychlejší (jedno sezení trvá max. 1,5h, u regrese jsou tomu 3 až 4 hodiny). Metoda EFT vidí příčinu našich potíží (nemocí, strachů, bolestí atd.) v poruše energetického systému člověka, ke které mohlo dojít při některém prožitém traumatu v minulosti, případně i jinak. Při terapii se pak jemnou technikou pracuje se současnými vnějšími projevy potíží. Regresní terapie, narozdíl od Metody EFT, hledá, nachází a přímo kontaktuje dávné traumatické události, ve kterých právě spatřuje příčinu současných potíží. Narozdíl od Metody EFT je regrese více "poznávací" a klientovi umí zodpovědět otázky typu "proč se mi to děje", neboť dokáže nahlédnout i hluboko do minulosti (tzv. minulé životy). Klient má při regresi tudíž možnost mimo jiné pochopit a "vidět", co v jiném svém vtělení udělal špatně, co se mu nepodařilo zdárně vyřešit a jaké to má nyní následky. Regrese více problém klienta zkoumá z duchovního hlediska. Metoda EFT je pak operativnější a lze ji použít prakticky kdekolivkdykoliv, a to i v akutních případech (úrazy apod.). Metodu EFT lze také úspěšně aplikovat sám na sobě. V každém případě mají obě metody srovnatelné výsledky! A ještě jedno významné plus je třeba metodě EFT přiřadit, a sice, velmi úspěšně pracuje i s lidmi, kteří jsou pod silným a dlouhodobým vlivem psychofarmak. Ta naopak snižují schopnost vybavování si, která je podstatou práce regresní terapie (není to však pravidlem u všech klientů!). I regresní terapie má své velké plus, neboť pracuje s fenoménem tzv. přivtělených a bloudících duší.

Metodo

 

Zpět

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho  © 2017 Všechna práva vyhrazena