O REIKI

10.12.2015 13:54

Reiki je japonský slovní výraz a vyslovuje se ,,rejki“. RE(I) znamená DUCH. KI znamená POZORNOST. Sama o sobě neléčí na alopatickém základě, jak jsme zvyklí u běžných léků, tj. přidáme nějakou cizí substanci a ta svým působením vyvová reakci. Reiki působí spíše homeopaticky, tj. využívá původních vlastních prostředků k tomu, aby došlo k uzdravení. Může jí být nedostatek či přebytek, což samo o sobě zapříčiňuje energetickou nerovnováhu organismu, jejímž následkem pak často bývá fyzická bolest, psychická nepohoda nebo prostě nemoc jako taková. Při cíleném ošetření (léčení) energií Reiki dochází k doplňování energie přesně tam, kde chybí (popř. přebývá), energetický systém se dostává do rovnováhy. Tím je nastartován samo ozdravný proces a Reiki nás směruje k základnímu ideálnímu stavu - být zdraví a šťastní. Energie Reiki pracuje a účinně působí na úrovní fyzické, psychické, duševní i duchovní. Reiki je účinná při klasické nemoci fyzického těla a pomůže i v těžké životní situaci. Ulehčí zvládat stres např. při různých zkouškách či pracovních pohovorech, dokáže nám pomoci lépe zvládnout životní krize, ale i běžné životní situace, které prostě nemáme rádi. Reiki též umí ulehčit problémům majícím příčiny i v tzv. minulých životech. Reiki je energií inteligentní, pomůže pouze tam, kde je to v souladu s karmickým plánem duše.

Ve velmi dávných dobách byla vědomá práce s energií Reiki úplnou samozřejmostí. Jejímu přijímání a následnému předávání (v případě léčení druhých) byl otevřen každý člověk bez výjimky. Bohužel, postupem času, lidé s Reki z nejrůznějších důvodů pracovali stále méně, až se tato přirozená schopnost téměř zcela v běžné populaci vytratila. Ke znovuobnovení schopnosti s Reiki pracovat slouží tzv. zasvěcení od "mistra Reiki". Nejedná se však o zasvěcení v pravém slova smyslu, nebo ve smyslu, jak je nyní, mnohdy negativně, chápáno. Nečiní člověka nijak výjimečným a nepovyšuje jej nad ostatní. Pouze prostřednictvím daného procesu dochází k obnovení určité funkce jistých energetických center těla. Ani ten, kdo zasvěcení provádí, není klasickým mistrem. Jedná se o zcela normálního člověka, který však za sebou má nejvyšší stupeň zasvěcení (III. stupeň), při kterém může zasvěcení do Reiki sám dál předávat a práci s energií reiki vyučovat. Vzniká tak linie mistrů Reiki, ve které byl prvním MIKAO USUI. íněný III. stupeň zasvěcení je nejvyšším, který lze na Zemi používat. Při II. stupni zasvěcení je člověk příjmu Reiki otevřen přibližně z 98% stupně třetího. Může pracovat na dálku, přičemž vzdálenost mezi terapeutem a léčeným není nijak omezena, může Reiki posílat do různých situací, dokonce i časově před či po. Při II. stupni lze pomocí Reiki čistit prostory místností, nabíjet je pozitivní energií apod. Stejně tak je možné pozitivně ovlivňovat potravu nebo i léky. Při I. stupni zasvěcení dochází k otevření přibližně z 30%. Léčit je možno sebe i druhé přiložením dlaní na tělo. Terapeut pracující s Reiki nepředává svou vlastní energii. Je pouze kanálem, skrze nějž energie sama proudí do patřičných míst. V dnešní době panuje o Reiki mnoho negativních mýtů, vyvolávající v lidech nedůvěru a liché obavy. Ti pak přicházejí o úžasné možnosti, které Reiki umí poskytnout. Zde opět platí mé oblíbené a pravdivé rčení, že "všechny strasti světa plynou z nevědomosti". I já sám jsem si díky nevědomosti držel Reiki několik let od těla. Dnes jsem vděčný za to, že Reiki mohu používat a pomáhat tak lidem i zvířatům a Reiki dál, jako mistr, šířit při zasvěcování dál!

David Bulva


Více o Reiki zde: reiki-svitavy.blog.cz

 

Zpět

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho  © 2017 Všechna práva vyhrazena