O výkladu

10.12.2015 13:50

Pomocí mého výkladu karet dostanete možnost nahlédnout na řešený problém nebo na složitou životní situaci z vícero úrovní a pohledů. Dostanou se Vám informace, na základě kterých budete mít možnost pochopit okolnosti problému a najít pak příčinu jeho vzniku. Bude Vám nastíněn směr, kterým je třeba se vydat, abyste dosáhli uspokojivého řešení. Prostřednictvím výkladu je též možné nahlédnout, jakým směrem se bude daný problém nebo situace dále vyvíjet a jaký vliv na jejich vývoj budou mít vaše momentální myšlenky a činy. Při výkladu karet bývají též často sdělována i poselství pro vás samotné, která Vám ve Vašem příběhu pomohou nalézt cestu ke šťastnému životu. Případně Vám navrhnu, jak danou situaci řešit prostřednictvím vhodné terapie

     Výklad probíhá formou otázek a odpovědí. Připravte si proto, na co se budete chtít zeptat nebo se předem nad svým problémem zamyslete, abyste jej mohli popsat.

     Svůj výklad pojímám především jako terapii a pomoc v konkrétních situacích. Nečekejte tedy klasický výklad typu "co mne čeká v následujícím půl roce.. adt."

Největší tvořivou sílu mají v prvé řadě naše myšlenky a my sami si prostřednictvím našich rozhodnutích, a následně činů, tvoříme svou budoucnost!

Cena výkladu činí 350 Kč za započatou hodinu. Za každou další započatou půlhodinu 200 Kč. Platí se hotově na místě. V případě výkladu na dálku je třeba zaplatit předem (bližší informace na dotaz).

Více zde: https://terapeuticky-vyklad-karet.webnode.cz
 

 

 

Zpět

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho  © 2017 Všechna práva vyhrazena