PROČ JE TERAPEUTICKÁ PRÁCE PLACENÁ?

19.04.2017 16:10

Dotaz a odpověď na něj:

 

"Četla jsem vaše stránky. Není vám hloupé si za dar uvádět lidi do minulých životů brát peníze??? Wikina"

 

Vážená paní (slečno) Wikino, obávám se, že jste si mé internetové stránky nepřečetla důkladně. Nebo, jak jste dospěla k názoru, že terapeutická práce je darem? Rád bych také hned v úvodu podotknul, že uvádět lidi do tzv. minulých životů rozhodně není primárním cílem regresní terapie. Jejím cílem je, jak můžete zjistit po pozorném pročtení mých stránek, hledat v minulosti člověka traumatické události a ty pak technikou Hlubinné abreaktivní psychoterapie zpracovávat, a tím klientovi pomoci od jeho potíží. Za tím, aby člověk mohl úspěšně takovou terapeutickou práci vykonávat stojí desítky až stovky hodin práce na sobě nejen při psychoterapeutickém výcviku, který je nutné úspěšně absolvovat a techniku terapie se naučit, ale také při stálém průběžném vzdělávání a účasti na dalších průběžných školeních a výcvicích. Tak je tomu u Hlubinné abreaktivní psychoterapie i u metody EFT, kterou ve své psychoterapeutické praxi používám. Základní terapeutický metody EFT je dokonce akreditován Ministerstvem školství ČR jako oficiální vzdělávací program. Do terapeutického vzdělání jsem já osobně investoval několik desítek tisíc korun a další průběžně investuji, abych svou práci odváděl stále vysoce kvalitně a profesionálně. Nejedná se tedy o žádný "dar shůry", jak se, mylně, a je vás takto smýšlejících stále bohužel poměrně mnoho, domníváte. Terapeutická práce je v mnoha ohledech práce jako každá jiná. Samozřejmě má svá specifika a přísné požadavky na člověka, který ji chce vykonávat a je jistě přinejmenším vhodné, aby měl terapeut rád práci s lidm, lze se ji však naučit. Také rozhodně nejsem z těch, kteří jsou přesvědčeni, že za "dary", jako je třeba schopnost léčit, vidět auru, přijímat poselství automatickou kresbou či písmem apod., by se neměly přijímat peníze. I zde se jedná o práci, která zabírá čas, to nejdůležitější, co zde na Zemi pro sebe máme. A věnuje-li jej člověk někomu jinému na svůj úkor, pak je zde jistě něco špatně. A právě peníze jsou, podle mne, dobrým nástrojem k tomu, aby tomu tak nebylo.

 

David Bulva, terapeut energetické psychologie & EFT , regresní terapeut

Zpět

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho  © 2017 Všechna práva vyhrazena