REGRESNÍ TERAPIE versus METODA EFT

09.12.2015 21:24

Srovnám-li krátce obě tyto mnou používané terapeutické metody, tedy Hlubinnou abreaktivní psychoterapii a Metodu EFT, musím hned na začátku říci, že se skvěle doplňují a nemají mezi sebou jakýkoliv rozpor! Naopak, na lidskou psychiku nazírají velmi podobně. Obě také dokáží efektivně řešit prakticky stejné problémy.

Metoda EFT je pro klienta výrazně méně náročnější a méně "invazivní" (klient si nemusí opakovaně znovu dlouze prožívat nepříjemné traumatické události jako při regresi). Je také rychlejší (jedno sezení trvá max. 1,5h, u regrese jsou tomu 3 až 4 hodiny). Metoda EFT vidí příčinu našich potíží (nemocí, strachů, bolestí atd.) v poruše energetického systému člověka, ke které mohlo dojít při některém prožitém traumatu v minulosti, případně i jinak. Při terapii se pak jemnou technikou pracuje se současnými vnějšími projevy potíží. Regresní terapie, narozdíl od Metody EFT, hledá, nachází a přímo kontaktuje dávné traumatické události, ve kterých právě spatřuje příčinu současných potíží. Narozdíl od Metody EFT je regrese více "poznávací" a klientovi umí zodpovědět otázky typu "proč se mi to děje", neboť dokáže nahlédnout i hluboko do minulosti (tzv. minulé životy). Klient má při regresi tudíž možnost mimo jiné pochopit a "vidět", co v jiném svém vtělení udělal špatně, co se mu nepodařilo zdárně vyřešit a jaké to má nyní následky. Regrese více problém klienta zkoumá z duchovního hlediska. Metoda EFT je pak operativnější a lze ji použít prakticky kdekoliv, kdykoliv, a to i v akutních případech (úrazy apod.). Metodu EFT lze také úspěšně aplikovat sám na sobě. V každém případě mají obě metody srovnatelné výsledky! A ještě jedno významné plus je třeba metodě EFT přiřadit, a sice, velmi úspěšně pracuje i s lidmi, kteří jsou pod silným a dlouhodobým vlivem psychofarmak. Ta naopak snižují schopnost vybavování si, která je podstatou práce regresní terapie (není to však pravidlem u všech klientů!). I regresní terapie má své velké plus, neboť pracuje s fenoménem tzv. přivtělených a bloudících duší.

David Bulva, regresní terapeut a terapeut energetické psychologie & EFT

Zpět

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho  © 2017 Všechna práva vyhrazena