Regresní terapie

Dlouhodobé silné bolesti hlavy II

Žena, 37 let, dlouhodobé silné bolesti hlavy

Pokračování případu

    S dotyčnou klientkou jsem se setkal při regresi ještě jednou. Přibližně za pět měsíců mne znovu oslovila s dalším problémem, kterého by se ráda zbavila. Týkal se jejích očí, které jí velmi často slzely, štípaly a řezaly. Klasickým postupem jsme hledali příčinu nepříjemných pocitů, až jsme došli k události v jednom z jejích předchozích vtělení. Byla námořníkem na lodi carského Ruska. Se svými kamarády trávili odpolední siestu hraním karet a popíjením alkoholu. Seděli na palubě a všem bylo moc dobře. Ona (on) hleděl na hladinu a pozoroval, jak vlny olizují bok lodi. Vtom uslyšel z podpalubí výkřik a hlasité syčení. Tušil, co se děje. Tlak v parním kotli vyšplhal k maximu a jeho kamarád, který kotel obsluhoval, měl zřejmě problém jej zmírnit. Náš námořník okamžitě reagoval a běžel po schůdcích dolů ke kotli. Nestačil k němu však doběhnout – následoval ohlušující výbuch. Horká pára mu nejen spálila oči, ale tlaková vlna jej přitom vymrštila do vzduch. Při letu ho do hlavy, přímo mezi oči, zasáhl dřevěný hořící trám. Krátce po dopadu na zem námořník zemřel. Při regresi jsme se v této události soustředili na pocity, týkajících se klientčiných očí. Postupným opakovaným procházením oné události bolest očí ustávala, až došlo k vymizení téměř všech nepříjemných pocitů. V tom však klientka začala velmi silně pociťovat bolest hlavy. Ta byla stále silnější, že ji téměř bránila si událost dál vybavovat a procházet jí. Bolest hlavy se vrátila. U klientky došlo díky výše uvedené události k opětovné restimulaci bolesti hlavy. Byl nalezen primární engram bolesti hlavy, který zároveň souvisel s bolestí očí. Na nic jsem tedy nečekal. Klientku jsem upozornil, že je v tomto případě nutné zpracovat bolest hlavy. Poslal jsem jí tedy znovu na začátek události s námořníkem s tím, že má nyní vnímat bolest hlavy. A podařilo se. S každým dalším průchodem se bolest hlavy mírnila, až zmizela téměř úplně. Následovala však další starší podobná událost, kdy cítí bolest hlavy. A zde jsme se dostali do období středověku, do mučírny. Klientka cítila na čele jakousi železnou obruč, kterou stále více utahovali až do okamžiku, kdy hlava praskla. Následovala smrt. I tuto událost jsme zpracovali. V obou událostech se objevila fyzická příčina bolesti hlavy – horká pára, následný úder mezi oči a prasknutí lebky, poté smrt. Druhý den se klientka dostavila zcela bez bolesti hlavy, což jí vydrželo doposud. Mohli jsme proto pokračovat původním zadání.

Jak je vidět na tomto případu, je v terapeutické praxi zásadní vyhledat všechny příčiny problému. A těch ve valné většině bývá více, než jen jedna.

David Bulva, regresní terapeut

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho  © 2017 Všechna práva vyhrazena