Regresní terapie

Frigidita

Žena, 37 let, frigidita (porucha sexuální funkce, spočívající v pohlavní chladnosti, projevuje se v malé sexuální aktivitě, nezájmu o pohlavní styk, a neschopnosti vzrušení a orgasmu).

Váhal jsem, zda tento případ z praxe uveřejňovat, neboť jeho příběh by se pro někoho mohl jevit až hrůzostrašně. Obával jsem se, abych zbytečně nevylekal případné další klienty. Nakonec jsem se rozhodl, po konzultaci s touto klientkou, zážitek z regrese uveřejnit. Jak ona říká: "Je třeba, aby se to lidé dozvěděli, protože mě regrese skutečně pomohla od problému, kterým jsem se velmi trápila po mnoho let, vlastně od úplného začátku. Bylo to pro mě sice těžké, ale výsledek rozhodně stojí za to!“

     Při hledání příčiny problému se klientka při regresi dostala po časové ose do věku svých 15ti let, kdy absolvovala svou první gynekologickou prohlídku. Naneštěstí ji její gynekolog při prohlídce prakticky znásilnil. Nedošlo sice přímo k pohlavnímu styku jako takovému, ale lékař prováděl takové úkony, které vedly k jeho pohlavnímu vzrušení a totéž se snažil, bezúspěšně, vyvolat i u klientky. Tímto zřejmě došlo k restimulaci (z podvědomí se uvolnilo trauma, které nevědomě způsobovalo u klientky frigiditu). Dále klientka procházela několika svými vtěleními, kdy jako muž znásilňovala velmi nevybíravým způsobem ženy. Hledali jsme dále a ukázal se následující příběh, který, jak se později ukázalo, byl tzv. primárním engramem (příčinnou událostí).

     "Vidím chodbu, vlečou mě." Kam tě vlečou? "Přivlekli mě do místnosti." Co tam je? "Někdo tam stojí". (klientka se začala silně třást) "Jsou to nějací chlapi." Kdo to je? Nevím, nevidím jim do tváře. Mají na hlavách nějaké černé kápě. Jsou to asi nějací mniši." Zde klientka procházela událostí, při které došlo v jejím minulém životě ke znásilnění vícero muži. Příběh pokračoval dál tím, že byla nabodnuta na mučící kůl, kde v těžkých mukách pomalu umírala. Celou tuto událost si klientka  procházela, objevovaly se další detaily - popisovala okolí, co vše s ní dál dělali, že ten kůl byl ze dřeva, že měl špičku. Jak zajížděl do těla, jak to v těle praskalo, jak do kůlu mlátili, jako do hřebíku, jak byla jeho špička u žaludku, pak u srdce, nad ním, jak vycházela za krkem u lopatky, jak ten kůl stavěli a opřeli ho, jak ona svou vahou sjela dvakrát níž a níž. Po několika dalších opakovaných průchodech (klientka tuto událost vícekrát po sobě vyprávěla tak, jakoby byla v tehdejší přítomnosti) došlo k žádané tzv. abreakci (odreagování), tj. několik posledních průchodů událostí již klientka nepociťovala žádné nepříjemné pocity, byla celkově klidná a bylo dosaženo tzv. koncových jevů. Klientka se bezprostředně po ukončení regrese cítila dobře a uvolněně, i když byla velmi unavená. Nepříjemné pocity nepociťovala žádné.

V současné době (cca 4 měsíce od terapie) je klientka zcela bez dřívějších potíží. Navíc došlo při regresi ke spontánnímu odreagování dalšího problému. Dříve nesnášela pohled na jakékoliv násilí. I jen případný náznak násilného chování např. v televizi nebo ve filmu nebyla schopna akceptovat. Dnes jí tyto záležitosti již nedělají problém.

David Bulva, regresní terapeut

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho  © 2017 Všechna práva vyhrazena