Regresní terapie

MIGRÉNA II pokračování případu

     Za necelý měsíc, v srpnu, jsem přivítal svou klientku usměvavou a veselou na dalším sezení. Na můj dotaz, zda došlo k nějaké změně v její migréně, mi nadšeně hlásí, že cítí více než 80% zlepšení stavu. Hlava jí prý jednou na začátku menstruačního cyklu silně bolela, ale vše přešlo spontánně během dvou hodin a bolest se již pak vůbec nedostavila. Vnímala pouze pocity, který bývaly předzvěstí urputných bolestí hlavy, k bolesti samotné však již nedošlo. Hovořila pouze o jakémsi nepříjemném tlaku v hlavě. Zlepšení po prvním sezení bylo tedy poměrně výrazné. Na začátku sezení jsem klientku v rámci terapie poslal opět k jejímu porodu, který si znovu několikrát prošla. Ukazovaly se další pocity a emoce, soustředili jsme se také na tlak v hlavě, který klientka zmiňovala. Porod jsme tedy zpracovali asi během další půl až tři čtvrtě hodiny „do čista“. Následovala má další otázka, je-li nějaká podobná starší událost, kdy cítí bolesti hlavy a má pocity a emoce, které její migrénu běžně provází. „Jsem v nějaké místnosti, sedí tam pán v křesle. Koukám do země, mám strachem stažený žaludek. Je mi celkově od žaludku dost špatně. On vstává, zlobí se, strašně na mě křičí a začíná mě mlátit. Bije mě přes záda a přes hlavu. Sráží mě na zem a pořád mě mlátí. Snažím se krýt rukama, ale vůbec to nepomáhá. Nejhorší je to do hlavy. Dělá se mi tma před očima, v čele cítím tlak, mám pocit, že mi ty oči bolestí vypadnou. Plazím se ke dveřím, ztěžka vstávám a snažím se utíkat. Motá se mi hlava, ale jdu. Pomalu, rychleji to nejde. Je mi špatně a bolí mě hlava. Mám studené nohy. Jsem po kotníky v nějaké vodě. Je tam rákosí. Schovávám se za něj. Teď rána do zad. Jako bych vyletěla z těla. Vidím modro. Je to nebe. Nic neslyším. Koukám se na zem. Ležím tam. V zádech nám díru. Jsem mrtvá. Vidím bílé světlo. Umřela jsem.“ Událost si klientka opakovaně procházela, nepříjemné pocity se zmenšovaly. Dostala se také ke staršímu počátku celé události. Poznala tam muže, oba v sobě našli zalíbení a čekali spolu dítě. On však pocházel z velmi nízké sociální skupiny a jen bavit se s ním byl těžký přestupek a ostuda pro celou její rodinu. A ona s ním čekala dítě. Otec ji tedy zapudil a zabil. Pro jistotu jsem prověřil, kde se nachází duše dítěte, které tenkrát čekala a které také v jejím břiše zemřelo. Byla u ní, proto jsme ji společně odvedli do světla. Událost jsme potom dál zpracovávali, až ji klientka celou vnímala jako film, na který se jen dívá. Vnímala ji jen jako by šlo o nějaký starý příběh, který se jí vůbec nijak nedotýká. Vyzval jsem jí tedy, aby hledala další starší podobnou událost, spojenou s bolestí hlavy a vším, co ji při migréně provází. Jednalo se o příběh, kdy byla jako muž, žebrák, napadena a zabita velkým toulavým vlkem. Nejhorší a pravděpodobně smrtelné zranění bylo na hlavě. Silně vnímala, jak jí vlk drží v zubech za spánek a lícní kost. Událost jsme opět zpracovali. Klientka si výborně vybavovala a i nepříjemné události si ochotně a trpělivě procházela, což je patrné u klientů, kterým skutečně jde o to, se svého problému zbavit a ne jen o něm mluvit a stěžovat si. Spolupracovala skutečně výborně, což je při regresní terapií ideální. Po zpracování události s vlkem, jsme sezení po cca třech hodinách a domluvili se na dalším. To následovalo za několik málo dní. Při něm jsme se soustředili na tzv. další běhy, tj. kdy klientka někomu způsobuje, pak kdy je tomu svědkem a nakonec kdy sama sobě působí bolest hlavy. Technika byla stejná, postupovali jsme opět od poslední nejnovější, k starší a starší události, až jsme se dostali k dalším tzv. primárním engramům a ty jsme také zpracovali. Nakonec jsem provedl kontrolu a nechal znovu klientku projít všemi primárními engramy. Vše bylo čisté, bez emocí, bez jakýchkoli nepříjemných pocitů nebo bolestí.

     Terapie tedy byla po třech sezeních, trvajících v součtu necelých deset hodin, u konce. Výsledek po půl roce je takový, že klientka od poslední terapie nezaznamenala migrénu, ani jakékoliv jiné související nepříjemné pocity, které prakticky od dětství sužovaly pravidelně její život.

David Bulva, regresní terapeut

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons Ric Capucho  © 2017 Všechna práva vyhrazena